Onderzoek: besteden scholen voldoende aandacht aan de kinderen met gescheiden ouders?

Uit een grote groep ouders blijkt:

  • Dat 63% van de moeders met kinderen tot 13 jaar vinden dat het beter kan.
  • 50% van de vaders vindt het okay

Wat zouden leerkrachten beter kunnen doen?

  • Signaleren van gedragsveranderingen
  • Tijd geven aan het kind

Meest opvallende feedback van leerkrachten:

  • Als een ouder na de scheiding een nieuwe partner heeft gaat het leven bijna als vanzelf weer door. Wij merken dan dat wordt vergeten dat het kind nog niet zover is. Die is nog bezig te verwerken wat er allemaal is veranderd. Uiteraard doet de juf er zoveel mogelijk aan om een kind op te vangen, maar heeft hier ook de ouders bij nodig.
  • De ouders communiceren niet met elkaar waardoor bepaalde besluiten om hulp in te schakelen voor het kind onnodig lang worden uitgesteld en veel tijd vergen in de communicatie met de ouders. Die tijd had beter aan het kind kunnen worden besteed.